تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروزرسانی می شود     

 1. ساعت گذشته
 2. امروز
 3. YasiAngelow

  درخواست ورود به تیم استف سمپ - Biliyam

 4. AnThony

  درخواست ورود به تیم استف سمپ - Biliyam

  ارجاع شد @2Pac
 5. اسم شما در بازی Biliyam سن 16 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ Leadere GS , Leadere Ballas(2) , Sube Legendary Men , Sube Storm چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Storm Men آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP Level:36
 6. اسم شما در بازی DANGER_GAMER سن 15 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ Sub Leader Taxi چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ School Instructo آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP 18
 7. اسم شما در بازی taha1234 سن 17 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ Nadaram چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Leader TTC آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP 17
 8. اسم شما در بازی DANGER_GAMER سن 15 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ SUB LEADER Taxi چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ School Instructor آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP DANGER_GAMER
 9. PyG_KarO

  • PyG_KarO
  •   
  • _Mr_JoKer_

  سلام لطفا درخواست من رو هم چک کنید

   

 10. 2Pac

  درخواست ورود به تیم استف سمپ - GT_Amir

  اقلیت مورد نظر دارای رهبر میباشد. درخواست شما رد شد.
 11. دیروز
 12. اسم شما در بازی bigmasodd سن 16 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ هلپرها سابقه استف در تهران گیمینگ 5 mah pish ba ye ecante digar چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ alaqe mandi آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP .
 13. Amir Malekpour

  Amir Malekpour

  🍌

  1. نمایش دیدگاه قبلی  بیشتر 2
  2. Amir Malekpour

   Amir Malekpour

   Bandicam دانلود کن 

   بهترین برنامه برای فیلم

  3. Amir Malekpour

   Amir Malekpour

   @Theo

   Ban Theo 0 0 Tabliq/

  4. Amir Malekpour

   Amir Malekpour

   😂😂

 14. 2Pac

  درخواست ورود به تیم استف سمپ - RaB_BiT

  درخواست شما قبول شد, در تیم اسپیک و بازی حضور داشته باشید.
 15. PeDoPHiLi

  سریال WiLy_'s Broken Heart_ ~ قسمت 4

  Awli Vali Kash Ahang Nadasht BEjas harf Mizadin!
 16. mahdis84

  سریال WiLy_'s Broken Heart_ ~ قسمت 4

  تعداد ماشین پلیس رو باید بیشتر میکردی
 17. GT_AmiR

  درخواست ورود به تیم استف سمپ - GT_Amir

  @MoHaMmD_EZY
 18. اسم شما در بازی GT_Amir سن 16 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ Sube Hame Faction Ha Va Leadere GS_Leadere School چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Leadere NG آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP Lvl:33
 19. اسم شما در بازی Dawoodep سن 19 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ Bale چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ NG Leader آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP 24
 20. اسم شما در بازی dawoodep سن 19 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ bale چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Leader FBI آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP 24
 21. اسم شما در بازی dawoodep سن 19 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ bale چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Leader FBI آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP level 24
 22. MoHaMmD_EZY

  درخواست ورود به تیم استف سمپ - wiliyam

  درخواست شما قبول شد جهت تست در سرور با من در ارتباط باشید.
 23. MoHaMmD_EZY

  درخواست ورود به تیم استف سمپ - wiliyam

  اقلیت مورد نظر دارای رهبر می باشد درخواست شما رد شد.
 24. Wiliyam

  درخواست ورود به تیم استف سمپ - wiliyam

  @MoHaMmD_EZY @2Pac
 25. اسم شما در بازی wiliyam سن 17 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ لیدرها سابقه استف در تهران گیمینگ Leader kole factionay mafia چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ Leader hitman آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP 33
 26. Sangin

  درخواست ورود به تیم استف سمپ - TheMaHDi

  به دلیل پر بودن ظرفیت از داشتن نیرویه خوبی مثل شما معذوریم.
 27. اسم شما در بازی TheMaHDi سن 18 درخواست ورود به کدام یک را دارید؟ هلپرها سابقه استف در تهران گیمینگ زیاد چرا می خواهید وارد تیم استف شوید؟ همینجوری آیا شما مطیع تمامی قوانین و شرایط هستید؟ آگاه بودن از تمامی قوانین داخل انجمن (عمومی و تمامی فکشن ها) مسلط بودن به قوانین Fenglish دارا بودن از حداقل 15 لول در سرور سمپ عکس کوچک از اطلاعات شما در UCP لول 30 یا 31 هستم
 28. Sangin

  درخواست ورود به تیم استف سمپ - amir1062

  هفته بعد به Ts مجموعه رسیدگی کنید.
 1. نمایش فعالیت های بیشتر