تمامی فعالیت ها

این جریان به طور خودکار بروزرسانی می شود     

 1. ساعت گذشته
 2. ARMOPHYLER

  سوال دارم در رابطه با سرور

  ممنون از شما
 3. امروز
 4. Kill_Master.

  Kill_Master.

  زارت

 5. اسم شما داخل سرور masih_black_60 سن 18 آیا شما مطیع تمام شرایط هستید؟ مسلط بودن بر تمامیه قوانین اقلیتی که قصد رهبری اش را دارید مسلط بودن بر قوانین عمومی و قوانین FEnglish دارا بودن حداقل سطح 18 سابقه عضویت در تیم کارکنان را داشته اید یا خیر؟ خیر قصد رهبری کدام یک از اقلیت ها را دارید؟ News Reporter سطح شما در سرور 20
 6. اسم شما داخل سرور AlirezaJVN سن 13 آیا شما مطیع تمامی شرایط هستید؟ مسلط بودن به تمامی قوانین عمومی و اقلیت ها مسلط بودن به قوانین FEnglish دارا بودن حداقل سطح 25 در سرور سابقه عضویت در تیم کارکنان را داشته اید یا خیر؟ بله - رهبر سطح شما در سرور 30 @Sangin
 7. اسم شما داخل سرور _NiChoLaS_ سن 14 آیا شما مطیع تمامی شرایط هستید؟ مسلط بودن به تمامی قوانین عمومی و اقلیت ها مسلط بودن به قوانین FEnglish دارا بودن حداقل سطح 25 در سرور سابقه عضویت در تیم کارکنان را داشته اید یا خیر؟ بله - رهبر سطح شما در سرور 27
 8. اسم شما داخل سرور AlirezaJVN سن 13 آیا شما مطیع تمامی شرایط هستید؟ مسلط بودن به تمامی قوانین عمومی و اقلیت ها مسلط بودن به قوانین FEnglish دارا بودن حداقل سطح 25 در سرور سابقه عضویت در تیم کارکنان را داشته اید یا خیر؟ بله - رهبر سطح شما در سرور 30 @Sangin
 9. اسم شما داخل سرور SK[U]LL سن 17 آیا شما مطیع تمام شرایط هستید؟ مسلط بودن بر تمامیه قوانین اقلیتی که قصد رهبری اش را دارید مسلط بودن بر قوانین عمومی و قوانین FEnglish دارا بودن حداقل سطح 18 سابقه عضویت در تیم کارکنان را داشته اید یا خیر؟ خیر قصد رهبری کدام یک از اقلیت ها را دارید؟ School Instructor سطح شما در سرور 32
 10. اسم شما داخل سرور Ice_cube سن 51 آیا شما مطیع تمامی شرایط هستید؟ مسلط بودن به تمامی قوانین عمومی و اقلیت ها مسلط بودن به قوانین FEnglish دارا بودن حداقل سطح 25 در سرور سابقه عضویت در تیم کارکنان را داشته اید یا خیر؟ بله - رهبر سطح شما در سرور 36 @Sangin
 11. اسم شما داخل سرور AlirezaJVN سن 13 آیا شما مطیع تمامی شرایط هستید؟ مسلط بودن به تمامی قوانین عمومی و اقلیت ها مسلط بودن به قوانین FEnglish دارا بودن حداقل سطح 25 در سرور سابقه عضویت در تیم کارکنان را داشته اید یا خیر؟ سطح شما در سرور 30 @Sangin
 12. اسم شما داخل سرور rahbar سن 16 آیا شما مطیع تمام شرایط هستید؟ مسلط بودن بر تمامیه قوانین اقلیتی که قصد رهبری اش را دارید مسلط بودن بر قوانین عمومی و قوانین FEnglish دارا بودن حداقل سطح 18 سابقه عضویت در تیم کارکنان را داشته اید یا خیر؟ خیر قصد رهبری کدام یک از اقلیت ها را دارید؟ Legendary Men سطح شما در سرور 19
 13. Sangin

  درخواست ورود به تیم هلپرها - Manuel

  شما سابقه لیدری ندارید
 14. Sangin

  درخواست ورود به تیم هلپرها - MoHaMMaD_EZY

  درخواست شما قبول شد
 15. اسم شما داخل سرور AlirezaJVN سن 15 آیا شما مطیع تمامی شرایط هستید؟ مسلط بودن به تمامی قوانین عمومی و اقلیت ها مسلط بودن به قوانین FEnglish دارا بودن حداقل سطح 25 در سرور سابقه عضویت در تیم کارکنان را داشته اید یا خیر؟ بله - رهبر سطح شما در سرور 30
 16. اسم شما داخل سرور AliAmbrose1018 سن 24 آیا شما مطیع تمامی شرایط هستید؟ مسلط بودن به تمامی قوانین عمومی و اقلیت ها مسلط بودن به قوانین FEnglish دارا بودن حداقل سطح 25 در سرور سابقه عضویت در تیم کارکنان را داشته اید یا خیر؟ خیر سطح شما در سرور @Sangin 25
 17. Sangin

  درخواست ورود به تیم هلپرها - DarKMooN

  چهنین اسمی وجود ندارد.
 18. Sangin

  درخواست ورود به تیم هلپرها - NightLast

  با سلام شما سابقه لازم برای لیدری را نداشته اید.
 19. Sangin

  درخواست ورود به تیم هلپرها - Emad_Zy7

  با سلام لول شما به حد نصاب نرسیده.
 20. Sangin

  درخواست ورود به تیم هلپرها - _matin_

  برای تست به تیم اسپیک مجموعه مراجعه کنید.
 21. اسم شما داخل سرور NightLast سن 99 آیا شما مطیع تمامی شرایط هستید؟ مسلط بودن به تمامی قوانین عمومی و اقلیت ها مسلط بودن به قوانین FEnglish دارا بودن حداقل سطح 25 در سرور سابقه عضویت در تیم کارکنان را داشته اید یا خیر؟ خیر سطح شما در سرور 27
 22. اسم شما داخل سرور _Michael_ سن 17 آیا شما مطیع تمام شرایط هستید؟ مسلط بودن بر تمامیه قوانین اقلیتی که قصد رهبری اش را دارید مسلط بودن بر قوانین عمومی و قوانین FEnglish دارا بودن حداقل سطح 18 سابقه عضویت در تیم کارکنان را داشته اید یا خیر؟ بله - رهبر قصد رهبری کدام یک از اقلیت ها را دارید؟ Hitman Agency سطح شما در سرور 36
 23. اسم شما داخل سرور DrZeos سن 16 آیا شما مطیع تمام شرایط هستید؟ مسلط بودن بر تمامیه قوانین اقلیتی که قصد رهبری اش را دارید مسلط بودن بر قوانین عمومی و قوانین FEnglish دارا بودن حداقل سطح 18 سابقه عضویت در تیم کارکنان را داشته اید یا خیر؟ بله - هلپر بله - رهبر قصد رهبری کدام یک از اقلیت ها را دارید؟ Hitman Agency سطح شما در سرور 44
 24. اسم شما داخل سرور Denver سن 17 آیا شما مطیع تمام شرایط هستید؟ مسلط بودن بر تمامیه قوانین اقلیتی که قصد رهبری اش را دارید مسلط بودن بر قوانین عمومی و قوانین FEnglish دارا بودن حداقل سطح 18 سابقه عضویت در تیم کارکنان را داشته اید یا خیر؟ بله - ادمین قصد رهبری کدام یک از اقلیت ها را دارید؟ Hitman Agency سطح شما در سرور 52
 25. اسم شما داخل سرور Mekaveli سن 15 آیا شما مطیع تمام شرایط هستید؟ مسلط بودن بر تمامیه قوانین اقلیتی که قصد رهبری اش را دارید مسلط بودن بر قوانین عمومی و قوانین FEnglish دارا بودن حداقل سطح 18 سابقه عضویت در تیم کارکنان را داشته اید یا خیر؟ بله - هلپر بله - رهبر قصد رهبری کدام یک از اقلیت ها را دارید؟ Hitman Agency سطح شما در سرور 49
 26. اسم شما داخل سرور Nickulas سن 16 آیا شما مطیع تمامی شرایط هستید؟ مسلط بودن به تمامی قوانین عمومی و اقلیت ها مسلط بودن به قوانین FEnglish دارا بودن حداقل سطح 25 در سرور سابقه عضویت در تیم کارکنان را داشته اید یا خیر؟ بله - هلپر بله - رهبر سطح شما در سرور 62 @Sangin
 27. اسم شما داخل سرور _NiChoLaS_ سن 14 آیا شما مطیع تمامی شرایط هستید؟ مسلط بودن به تمامی قوانین عمومی و اقلیت ها مسلط بودن به قوانین FEnglish دارا بودن حداقل سطح 25 در سرور سابقه عضویت در تیم کارکنان را داشته اید یا خیر؟ بله - رهبر سطح شما در سرور @Sangin27
 1. نمایش فعالیت های بیشتر