فرم پیگیری بن کانتراسترایک سورس

بازیکنان عزیز میتوانند برای آنبن شدن از سرورهای کانتراسترایک سورس، فرم زیر را کامل کرده و ارسال کنند تا به درخواست آنها پاسخ داده شود. پیگیری بن شما ممکن است زمان بر باشد، بنابراین از هرگونه اسپم و تکرار پرهیز کنید..


  • نکته: برای فهمیدن Steam خود به یک سرور وصل شده و در کنسول status را تایپ کنید. از لیست مشخصات پلیرها، اسم (nick) خود را پیدا کرده و Steam را یادداشت کنید.