پست های پیشنهاد شده

 • سم شما در بازی: RAMIN_JJ
 • سن واقعی شما:15
 • روزانه چقدر بازی میکنید: MALOM NIS
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟MALOM NIS
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: KHASTE SHODAM AZ NG YEKIO CHAND BAR *HTAM KICK HSODAM
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید:ZIAD

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اِسم شما در بازی:amirkingidimo1
 • سن واقعی شما:15
 • روزانه چقدر بازی میکنید:2الی5
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟بیشتر, شبا
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اِسم شما در بازی:Emad_zy7
 • سن واقعی شما:16
 • روزانه چقدر بازی میکنید:7
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4

درخواست عضویت در فکشن را دارم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در هم اکنون، RAMIN JAFARI گفته است :
 • سم شما در بازی: RAMIN_JJ
 • سن واقعی شما:15
 • روزانه چقدر بازی میکنید: MALOM NIS
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟MALOM NIS
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: KHASTE SHODAM AZ NG YEKIO CHAND BAR *HTAM KICK HSODAM
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید:ZIAD

 

 

در هم اکنون، amir omidi گفته است :
 • اِسم شما در بازی:amirkingidimo1
 • سن واقعی شما:15
 • روزانه چقدر بازی میکنید:2الی5
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟بیشتر, شبا
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2

 

در هم اکنون، Emad_zy7 گفته است :
 • اِسم شما در بازی:Emad_zy7
 • سن واقعی شما:16
 • روزانه چقدر بازی میکنید:7
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟4

درخواست عضویت در فکشن را دارم.

darkhast shoma accept shod ba man dar server dar ertebat bashid Lost

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اِسم شما در بازی: ThE_WiZarD
 • سن واقعی شما: 17
 • روزانه چقدر بازی میکنید: 12ساعت
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثال: 15:00 تا 18:00): 07:00 تا 21:00
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: خسته کننده 
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اِسم شما در بازی:taha41148
 • سن واقعی شما:15
 • روزانه چقدر بازی میکنید:4,5ساعت
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟معلوم نیست
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2و3بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
On 12 مهر 1399 at 11:02 AM, 2Pac said:

در این موضوع شما میتوانید در اقلیت شرکت تاکسی "Taxi Company" ثبت نام کنید، ارسال پاسخ به این موضوع استفاده کنید و فُرم زیر را پر کنید.

 

 • اِسم شما در بازی:Sobhan81
 • سن واقعی شما:18
 • روزانه چقدر بازی میکنید:5
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثال: 15:00 تا 18:00):6تا11
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: عضو نبودم 
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
On 12 مهر 1399 at 11:02 AM, Tupac said:

در این موضوع شما میتوانید در اقلیت شرکت تاکسی "Taxi Company" ثبت نام کنید، ارسال پاسخ به این موضوع استفاده کنید و فُرم زیر را پر کنید.

 

 • اِسم شما در بازی:SOBHAN81
 • سن واقعی شما:17
 • روزانه چقدر بازی میکنید:3
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثال: 15:00 تا 18:00):6.9
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: ......
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟3

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در هم اکنون، taha abasyan گفته است :
 • اِسم شما در بازی:taha41148
 • سن واقعی شما:15
 • روزانه چقدر بازی میکنید:4,5ساعت
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟معلوم نیست
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2و3بار

 

در هم اکنون، KINGTAYPER گفته است :

 

 

در هم اکنون، KINGTAYPER گفته است :

 

dar server ba Lost dar ertebat bashid

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اِسم شما در بازی:POPO22
 • سن واقعی شما:16
 • روزانه چقدر بازی میکنید:بیشتر از 8 ساعت
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثال: 15:00 تا 18:00):14:00 الی 21:00
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: عضو نبودم
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  3 یا 4 بار
 • خواهش میکنم درخواست رو قبول کنید. خیلی به این شغل نیاز دارم
ویرایش شده در توسط DREEMKILLER

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اِسم شما در بازی:sina_tanta
 • سن واقعی شما:14
 • روزانه چقدر بازی میکنید:4ساعت
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟معلوم نیست
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم 
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سم شما در بازی: (TRROR)
سن واقعی شما:۱۶
روزانه چقدر بازی میکنید: ۴ تا ۵ ساعت
در چه ساعت هایی بازی میکنید؟معلوم نیست ولی زیاد هستم
چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم
روزانه چند بار انجمن را چک می کنید: ۲ تا ۳ بار

ویرایش شده در توسط TRRORMAN
یکی رو ننوشتم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 3 دقیقه قبل، TRRORMAN گفته است :

سم شما در بازی: (TRROR)
سن واقعی شما:۱۶
روزانه چقدر بازی میکنید: ۴ تا ۵ ساعت
در چه ساعت هایی بازی میکنید؟معلوم نیست ولی زیاد هستم
چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم
روزانه چند بار انجمن را چک می کنید: ۲ تا ۳ بار

@Sphre Sajde

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی: (TRROR)
سن واقعی شما:16
روزانه چقدر بازی میکنید: زیاد
در چه ساعت هایی بازی میکنید؟ معلوم نیست ولی زیاد هستم تو بازی
چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم
روزانه چند بار انجمن را چک می کنید:۳ تا ۴ بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 1 دقیقه قبل، TRRORMAN گفته است :

اسم شما در بازی: (TRROR)
سن واقعی شما:16
روزانه چقدر بازی میکنید: زیاد
در چه ساعت هایی بازی میکنید؟ معلوم نیست ولی زیاد هستم تو بازی
چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم
روزانه چند بار انجمن را چک می کنید:۳ تا ۴ بار

قبول کنید لطفا

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در هم اکنون، abolfazlhadi گفته است :

 

در هم اکنون، TRRORMAN گفته است :

قبول کنید لطفا

 

در هم اکنون، TRRORMAN گفته است :

اسم شما در بازی: (TRROR)
سن واقعی شما:16
روزانه چقدر بازی میکنید: زیاد
در چه ساعت هایی بازی میکنید؟ معلوم نیست ولی زیاد هستم تو بازی
چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم
روزانه چند بار انجمن را چک می کنید:۳ تا ۴ بار

 

در هم اکنون، abolfazlhadi گفته است :

 

در هم اکنون، TRRORMAN گفته است :

سم شما در بازی: (TRROR)
سن واقعی شما:۱۶
روزانه چقدر بازی میکنید: ۴ تا ۵ ساعت
در چه ساعت هایی بازی میکنید؟معلوم نیست ولی زیاد هستم
چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم
روزانه چند بار انجمن را چک می کنید: ۲ تا ۳ بار

 

در هم اکنون، taha abasyan گفته است :
 • اِسم شما در بازی:sina_tanta
 • سن واقعی شما:14
 • روزانه چقدر بازی میکنید:4ساعت
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟معلوم نیست
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم 
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار

 

 

در هم اکنون، DREEMKILLER گفته است :
 • اِسم شما در بازی:POPO22
 • سن واقعی شما:16
 • روزانه چقدر بازی میکنید:بیشتر از 8 ساعت
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثال: 15:00 تا 18:00):14:00 الی 21:00
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: عضو نبودم
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟  3 یا 4 بار
 • خواهش میکنم درخواست رو قبول کنید. خیلی به این شغل نیاز دارم

Be mahz khali shodan fac az shoma test gerefte mishavad

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اسم شما در بازی : matinmatin_bt 

سن واقعی شما: 16

در چه ساعت هایی بازی میکنید : 13:00 تا 18:00

چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید : نداشتم

روزانه چند بار انجمن را چک میکنید ؟ ۵ بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اِسم شما در بازی:amirrahimi
 • سن واقعی شما:13
 • روزانه چقدر بازی میکنید:4ساعت
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟معلوم نیست
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1بار

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
On 12 مهر 1399 at 11:02 AM, Tupac said:

 

 • اِسم شما در بازی:abolfaz 138
 • سن واقعی شما:16
 • روزانه چقدر بازی میکنید:3_4
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثال: 15:00 تا 18:00):11_15
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: تاحالا نداشتم
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۲

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اِسم شما در بازی:SADRA3169
 • سن واقعی شما:۱۷
 • روزانه چقدر بازی میکنید: ۴ یا ۵
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثال: 15:00 تا 18:00):بستگی به کار روز
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اِسم شما در بازی:yousefz2006
 • سن واقعی شما:14
 • روزانه چقدر بازی میکنید:بیش از 5 ساعت 
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثال: 15:00 تا 18:00):۱۵ الی ۲۰ اغلب اوقات ۱۲ الی ۱۴دهم بازی میکنم
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید:اقلیت قبلی من تاکسی بوده است و میخواستم به مدت یه هفته استراحت کنم
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟۳ بار
ویرایش شده در توسط Yousefz2006

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اِسم شما در بازی: Matthew
  • سن واقعی شما: 17
 • روزانه چقدر بازی میکنید: 6ta8 sat
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(9or11:3:00or:5:00)
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: Khaste shodam azsh
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 1or2
ویرایش شده در توسط Parsa Shahbazi

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.