پست های پیشنهاد شده

در 4 ساعت قبل، MEGA007 گفته است :
 • اِسم شما در بازی: MEGAPRO
 • سن واقعی شما:17
 • روزانه چقدر بازی میکنید:5
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثال: 15:00 تا 18:00): Malum Nist
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: Nadashtam
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 3

 

Dar Khast Shoma Ghabol Shod Lotfan Dar Server Ba Dr_BigSmoke Dar Ertebat Bashid

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Dar Khast Shoma Ghabol Shod 

Va Bayd Level 5 Bashid Shoma Leveleton Ro Nagoftid

Age Level 5 Be Bala Hastid Ba 

Dr_BigSmoke Dar Ertebat Bashid 

Ba Tashakor.

ویرایش شده در توسط سيد حسين علیزاده

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اِسم شما در بازی:GTASA_18
 • سن واقعی شما:14
 • روزانه چقدر بازی میکنید:3الیُ۵ساعت
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثال: 15:00 تا 18:00):16:00
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم تا حالا
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1 بار

 

حداقل شرایط مورد نیاز برای ورود به اقلیت:

 • داشتن سطح 5+ در بازی

 

 • فعال بودن

 

 • کامل کردنِ کلِ فُرم

 

 •  نکات:
 • تمام فرم های ثبت نام برای عضو شدن در اقلیت راننده تاکسیباید در این موضوع پست داده شود.
 • شما نباید عضو اقلیت باشید و همچنین نباید تنبیه اقلیتی (FP)داشته باشید.
 • در صورت رد شُدَنِتان در آزمون(Test) شما میتوانید حداقل 2 روز بعد  دوباره درخواست ورود بزارید، در صورت رعایت نکردن شما در بازی یک اخطار(Warn) دریافت میکنید.
 • خودِ شخص رهبر در اسرع وقت فرم شما را بررسی خواهد کرد و در صورت اطلاع رسانی از هر راهی بهرهبر در رابط با فرمتان، رهبر حق رد کردن درخواست شما را دارد.
 • پر کردن تمامی فیلد ها الزامی است.
 • پیشنهاد میشود فُرمِ بالا را Copy وPaste کنید و سپس فُرم را تکمیل کنید.
ویرایش شده در مهر 99 توسط 2Pac

 • اِسم شما در بازی:
 • سن واقعی شما:
 • روزانه چقدر بازی میکنید:
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثال: 15:00 تا 18:00):
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: 
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟

 

حداقل شرایط مورد نیاز برای ورود به اقلیت:

 • داشتن سطح 5+ در بازی

 

 • فعال بودن

 

 • کامل کردنِ کلِ فُرم

 

 •  نکات:
 • تمام فرم های ثبت نام برای عضو شدن در اقلیت راننده تاکسیباید در این موضوع پست داده شود.
 • شما نباید عضو اقلیت باشید و همچنین نباید تنبیه اقلیتی (FP)داشته باشید.
 • در صورت رد شُدَنِتان در آزمون(Test) شما میتوانید حداقل 2 روز بعد  دوباره درخواست ورود بزارید، در صورت رعایت نکردن شما در بازی یک اخطار(Warn) دریافت میکنید.
 • خودِ شخص رهبر در اسرع وقت فرم شما را بررسی خواهد کرد و در صورت اطلاع رسانی از هر راهی بهرهبر در رابط با فرمتان، رهبر حق رد کردن درخواست شما را دارد.
 • پر کردن تمامی فیلد ها الزامی است.
 • پیشنهاد میشود فُرمِ بالا را Copy وPaste کنید و سپس فُرم را تکمیل کنید.
ویرایش شده در مهر 99 توسط 2Pac
 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 18 ساعت قبل، mmd_18_g گفته است :
 • اِسم شما در بازی:GTASA_18
 • سن واقعی شما:14
 • روزانه چقدر بازی میکنید:3الیُ۵ساعت
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثال: 15:00 تا 18:00):16:00
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم تا حالا
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1 بار

 

حداقل شرایط مورد نیاز برای ورود به اقلیت:

 • داشتن سطح 5+ در بازی

 

 • فعال بودن

 

 • کامل کردنِ کلِ فُرم

 

 •  نکات:
 • تمام فرم های ثبت نام برای عضو شدن در اقلیت راننده تاکسیباید در این موضوع پست داده شود.
 • شما نباید عضو اقلیت باشید و همچنین نباید تنبیه اقلیتی (FP)داشته باشید.
 • در صورت رد شُدَنِتان در آزمون(Test) شما میتوانید حداقل 2 روز بعد  دوباره درخواست ورود بزارید، در صورت رعایت نکردن شما در بازی یک اخطار(Warn) دریافت میکنید.
 • خودِ شخص رهبر در اسرع وقت فرم شما را بررسی خواهد کرد و در صورت اطلاع رسانی از هر راهی بهرهبر در رابط با فرمتان، رهبر حق رد کردن درخواست شما را دارد.
 • پر کردن تمامی فیلد ها الزامی است.
 • پیشنهاد میشود فُرمِ بالا را Copy وPaste کنید و سپس فُرم را تکمیل کنید.
ویرایش شده در مهر 99 توسط 2Pac

 • اِسم شما در بازی:
 • سن واقعی شما:
 • روزانه چقدر بازی میکنید:
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثال: 15:00 تا 18:00):
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: 
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟

 

حداقل شرایط مورد نیاز برای ورود به اقلیت:

 • داشتن سطح 5+ در بازی

 

 • فعال بودن

 

 • کامل کردنِ کلِ فُرم

 

 •  نکات:
 • تمام فرم های ثبت نام برای عضو شدن در اقلیت راننده تاکسیباید در این موضوع پست داده شود.
 • شما نباید عضو اقلیت باشید و همچنین نباید تنبیه اقلیتی (FP)داشته باشید.
 • در صورت رد شُدَنِتان در آزمون(Test) شما میتوانید حداقل 2 روز بعد  دوباره درخواست ورود بزارید، در صورت رعایت نکردن شما در بازی یک اخطار(Warn) دریافت میکنید.
 • خودِ شخص رهبر در اسرع وقت فرم شما را بررسی خواهد کرد و در صورت اطلاع رسانی از هر راهی بهرهبر در رابط با فرمتان، رهبر حق رد کردن درخواست شما را دارد.
 • پر کردن تمامی فیلد ها الزامی است.
 • پیشنهاد میشود فُرمِ بالا را Copy وPaste کنید و سپس فُرم را تکمیل کنید.
ویرایش شده در مهر 99 توسط 2Pac
 

Dar Khast Shoma Ghabol Shod Lotfan Ba Dr_BigSmoke Dar Ertebat Bashid

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
On 12 مهر 1399 at 11:02 AM, 2Pac said:

در این موضوع شما میتوانید در اقلیت شرکت تاکسی "Taxi Company" ثبت نام کنید، ارسال پاسخ به این موضوع استفاده کنید و فُرم زیر را پر کنید.

 

 • اِسم شما در بازی:Kingtayper7072
 • سن واقعی شما:15
 • روزانه چقدر بازی میکنید:4
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثال: 15:00 تا 18:00):12تا 8
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: 
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2

 

حداقل شرایط مورد نیاز برای ورود به اقلیت:

 • داشتن سطح 5+ در بازی

 

 • فعال بودن

 

 • کامل کردنِ کلِ فُرم

 

 •  نکات:
 • تمام فرم های ثبت نام برای عضو شدن در اقلیت راننده تاکسی باید در این موضوع پست داده شود.
 • شما نباید عضو اقلیت باشید و همچنین نباید تنبیه اقلیتی (FP) داشته باشید.
 • در صورت رد شُدَنِتان در آزمون (Test) شما میتوانید حداقل 2 روز بعد  دوباره درخواست ورود بزارید، در صورت رعایت نکردن شما در بازی یک اخطار (Warn) دریافت میکنید.
 • خودِ شخص رهبر در اسرع وقت فرم شما را بررسی خواهد کرد و در صورت اطلاع رسانی از هر راهی به رهبر در رابط با فرمتان، رهبر حق رد کردن درخواست شما را دارد.
 • پر کردن تمامی فیلد ها الزامی است.
 • پیشنهاد میشود فُرمِ بالا را Copy و Paste کنید و سپس فُرم را تکمیل کنید.

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اِسم شما در بازی:amirkingidimo1
 • سن واقعی شما:15
  • روزانه چقدر بازی میکنید:2الی4ساعت
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟بیشتر شبا
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 3 ساعت قبل، amir omidi گفته است :
 • اِسم شما در بازی:amirkingidimo1
 • سن واقعی شما:15
  • روزانه چقدر بازی میکنید:2الی4ساعت
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟بیشتر شبا
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟1بار

Dar KHast Shoma Ghabol Shod Lotfan Ba 

Dr_BigSmoke Dar Ertebat Bashid.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اِسم شما در بازی:taha41148
 • سطح شما در بازی:8
 • سن واقعی شما:16
 • روزانه چقدر بازی میکنید:5ساعت
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید:1و8و7و6و3و9و10
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم اصلا
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2و3بار
ویرایش شده در توسط taha abasyan
s

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اِسم شما در بازی:sina41145
 • سن واقعی شما:13
 • روزانه چقدر بازی میکنید:6
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟1 ,9,8,2,4,6
 •  
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم
 •  
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

سلام 

نام:GTASA_18

لول:7 

اقا تروخداعضوم کنید کار بلد هستم 

یه اکانت داشتم لول ۱۷ بود فروختمش 

کار بلد هستم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در 17 ساعت قبل، armin torke گفته است :
 • اِسم شما در بازی:GTASA_18
 • سن واقعی شما:15
 • روزانه چقدر بازی میکنید:6
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟1 ,9,8,2,4,6
 •  
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم
 •  
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2بار

 

ویرایش شده در توسط mmd_18_g

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اِسم شما در بازی:mamadconquer
 • سن واقعی شما:17
 • روزانه چقدر بازی میکنید:17:00 تا 20:00
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: قبلی چیزی نداشتم
 • 1: روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اِسم شما در بازی: mamadconquer
 • سن واقعی شما:17
 • روزانه چقدر بازی میکنید:2ساعت
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟:18:00 تا 20:00
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: در اقلیتی نبودم
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟: 1 بار 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اِسم شما در بازی: mamadconquer
 • سن واقعی شما:17
 • روزانه چقدر بازی میکنید:2ساعت
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟:18:00 تا 20:00
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: در اقلیتی نبودم
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟: 1 بار 

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
12 minutes ago, mamadconquer8 said:
 • اِسم شما در بازی: mamadconquer
 • سن واقعی شما:17
 • روزانه چقدر بازی میکنید:2ساعت
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟:18:00 تا 20:00
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: در اقلیتی نبودم
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟: 1 بار 

 

 

 

29 minutes ago, mamadconquer8 said:
 • اِسم شما در بازی:mamadconquer
 • سن واقعی شما:17
 • روزانه چقدر بازی میکنید:18:00 تا 20:00
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: در اقلیتی نبودم
 • 1: روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟

 

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اِسم شما در بازی:navidbucher
 • سن واقعی شما:17
 • روزانه چقدر بازی میکنید:h3
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید:18:00تا24:00
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم که بخوام ترک کنم
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید:یک بار

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در هم اکنون، navidbucher گفته است :
 • اِسم شما در بازی:navidbucher
 • سن واقعی شما:17
 • روزانه چقدر بازی میکنید:h3
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید:18:00تا24:00
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم که بخوام ترک کنم
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید:یک بار

 

در هم اکنون، mamadconquer8 گفته است :

 

 

در خواست شما قبول شد با Lost در سرور در ارطبات باشید

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اِسم شما در بازی:toxicoutlaw
 • سن واقعی شما:17
 • روزانه چقدر بازی میکنید:1 تا 5 ساعت
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثال: 15:00 تا 18:00):بیشتر 1 تا 5 بعد از ظهر
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار در روز

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در هم اکنون، amirm9361 گفته است :
 • اِسم شما در بازی:toxicoutlaw
 • سن واقعی شما:17
 • روزانه چقدر بازی میکنید:1 تا 5 ساعت
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثال: 15:00 تا 18:00):بیشتر 1 تا 5 بعد از ظهر
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: نداشتم
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ 2 3 بار در روز

در خواست شما قبول شد در سرور با من در ارتباط باشین

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 be jay yousefz2006 harf mizanam   

 • اِسم شما در بازی:yousefz2006
 • سن واقعی شما:14
 • روزانه چقدر بازی میکنید:3be bala
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثال: 15:00 تا 18:00):har moghe
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: ndashtam 
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2bar

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در هم اکنون، سامان عباسی گفته است :

 be jay yousefz2006 harf mizanam   

 • اِسم شما در بازی:yousefz2006
 • سن واقعی شما:14
 • روزانه چقدر بازی میکنید:3be bala
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثال: 15:00 تا 18:00):har moghe
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: ndashtam 
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟2bar

 

Accept

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اِسم شما در بازی:GTASA_18
 • سن واقعی شما:`15
 • روزانه چقدر بازی میکنید:6 saat
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثال: 15:00 تا 18:00):12 ta 20
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: Nadashtam
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟hadeaghal 2 bar

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
 • اِسم شما در بازی:Hasan007
 • سن واقعی شما:16
 • روزانه چقدر بازی میکنید:1 الی 4 ساعت
 • در چه ساعت هایی بازی میکنید؟(مثال: 15:00 تا 18:00):9:00 تا 22:00
 • چرا شما اقلیت قبلی خودتون رو ترک کردید: تا حالا عضو نبودم 
 • روزانه چند بار انجمن را چک می کنید؟ ۱ بار

 

ویرایش شده در توسط حسن عمادی

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.