فرم پیگیری بن سمپ

بازیکنان عزیز میتوانند جهت آنبن شدن از سرور سمپ، فرم زیر را کامل کرده و ارسال کنند تا به درخواست آنها پاسخ داده شود. پیگیری بن شما ممکن است زمان بر باشد، بنابراین از هرگونه اسپم و تکرار پرهیز کنید