فرم درخواست ورود به تیم استف سمپ

در صورتی که تمایل به حضور در تیم استف ما (Helpers & Leaders) دارید فرم را تکمیل کنید تا به درخواست شما پاسخ داده شود.


    برای لیدرشدن در فکشن های ملایم حداقل لول مورد نیاز , 12 میباشد.